Mladi novinar
S to rubriko želimo v Žogarijo postopoma vključevati mlade iz OŠ, ki imajo talent in izkazujejo interes dela v novinarstvu.
Žogarija je namenjena mladim, naj jo prav oni tudi soustvarjajo, naj jo spoznavajo, naj se učijo.
Z našo pomočjo bodo lažje vstopili v svet medijev in novinarstva.
Prepustiti jim nameravamo intervjuje, predstavitve šol in mesta, predstavljali nam dobo ustvarjanje, zdrav obrok, vprašanje okoljevarstva bodo prepuščena njim.
Tudi z gosti bodo kramljali, zagotovo se bo v njihovih glavah rodila marsikatera ideja, nov pogled, svež pristop.
Prav oni bodo soustvarjali zgodbo za svoje sošolce, sovrstnike, oni živijo ta svet, to je njihov trenutek.
Omogočimo jim ustvarjanje, naj nas oni popeljejo v prihodnost, naj po tej poti korakajo skupaj z nami