Dodatne aktivnosti

ŠE VEČ ZABAVE

Pri dodatnih aktivnostih včasih sodelujejo tudi zunanji izvajalci ali pa same šole ki imajo možnost enega nastopaFAIR-PLAY PROTOKOL

Na vsakem dogodku izberemo ˝Naj fair-play šolo˝,ki je najbolje upoštevala načela fair-playa.
PRIPRAVA ZDRAVEGA OBROKA

Na vsako prireditev bomo povabili lokalnega pridelovalca ekološke hrane.
EKO USTVARJALNA DELAVNICA

Ena od šol bo na prireditvi izdelovala skulpturo iz odpadnih plastenk.
PEVSKI IN PLESNI NASTOPI

Vsaka šola ima možnost ENEGA nastopa po lastni izbiri.

Vsako prireditev začnemo s Fair play protokolom – otroci ob spremljavi himne Fair play prinesejo na prizorišče Fair play zastavo.
Na vsakem dogodku izberemo tudi ˝Naj fair-play šolo˝, ki je najbolje upoštevala načela fair-playa, pri odločitvi se upošteva spoštovanje pravil poštenega obnašanja vseh akterjev šole (tekmovalcev, navijačev in pedagogov).


Na vsako prireditev bomo povabili lokalnega pridelovalca ekološke hrane. Na vsaki prireditvi bo lahko vsaj ena od šol pripravi obrok iz lokalno pridelane hrane.


Za vse šole in vrtce razpišemo nagradni natečaj ustvarjanja. Vsaj ena od šol bo na prireditvi izdelovala žogo z dogovorjenim motivom.

Pokrovitelj ustvarjalnih delavnic in nagradnega natečaja je Bauhaus.


Vsaka šola predstavi pevko ali pevca, lahko tudi plesno skupino ali posameznika.