Žogarija v medijihKJE VSE SMO SE POJAVILI

SLOVENSKE TV


RTV SLO

VTV Velenje

TV AS – MS

RTV SLO MB

RTV SLO KP

GTV Gorenjska

ATV Signal Litija

TV Idea

TV Celje

TV Koroška

TV Ideja MS

TV Ptuj

TV ŽalecTUJE TV


RAI 3 (Italija)

TV Nova (Hrvaška)

VTV Varaždin (Hrvaška)

Face Tv  (Bosna in Hercegovina)

TV VIJESTI Črna Gora)

ORF KOROŠKA (Avstrija)

RTV Vojvodina (Srbija)

MTV ( Makedonija)

INTERNET


www.zogarija.si, v SLO, HR, BiH, HU, AV, IT, MAK jeziku

Naše Facebook straniRADIO


Oddaja VAL 202 – ŠPORT

Lokalne in regionalne radijske postaje
TISK


EKIPA SN

Dnevni časopisi

REVIJA ŽOGARIJA

Lokalni ter regionalni tisk