Tekmovalni delNOGOMET
3na3


Vsaka ekipa šteje od 3 do 5 članov,od teh trije nastopajo, dva pa sta v rezervi. Otroci si sodijo sami, v primeru nesporazuma, le-tega razreši vodja tekmovanja.


IZVEJ VEČ


SPRETNOSTNE IGRE


Vsaka ekipa ima stranskega sodnika, ki šteje število pravilnih prehodov prek vir,premaganih v eni minuti ali spremlja, katera ekipa zaključi igro hitreje.


IZVEJ VEČ


KVIZ
ZNANJA


V ekipi so 3 tekmovalci.
Kviz znanja je sestavljen iz treh vprašanj
in pri vsakem lahko tekmovalci izbirajo med
A,B ali C odgovorom.


IZVEJ VEČ


TUDI VI
PROFESOR


Tekmuje po en profesor
vsake sodelujoče šole.
Na začetku igre sodnik demonstrira in
razloži pravila igre.


IZVEJ VEČ

ŠE VEČ ZABAVE

V vsaki od naštetih disciplin dosežejo določeno mesto, ki jim prinese pripadajoče število točk (zadnje mesto prinaša nič točk, vsako naslednje pa točko več). Pri Kvizu znanja prejmejo eno točko za vsak pravilen odgovor.

Vsaka ekipa ima možnost v eno od disciplin vložiti ‘Vrančka Frančka’, ki jim točke v tej igri podvoji.
Na koncu se vse točke seštejejo in šola, ki je v vseh disciplinah skupaj zbrala najvišje število točk, je zmagovalka dogodka Žogarija.