Mladi novinar
Pomoću ove rubrike, u Žogariju postupno želimo da uključujemo mlade iz OŠ, koji imaju talenat I pokazuju interesovanje za rad u novinarstvu.
Žogarija je namenjena mladima, upravo oni treba da je zajednički stvaraju, da je upoznaju, da uče.
Uz našu pomoć, lakše će ući u svet medija i novinarstva.
Nameravamo da im prepustimo intervjue, predstavljanja škola i gradova, predstavljaće nam stvaranje, zdrav obrok, pitanje zaštite životne sredine će biti prepušteno njima.
Takođe, s gostima će ćaskati, sigurno će se u njihovim glavama roditi neka ideja, novi pogled, sveži pristup.
Upravo oni će zajednički stvarati priču za svoje drugove iz škola, vršnjake, oni žive taj svet, to je njihov trenutak.
Omogućimo im kreativnost, neka nas oni odvedu u budućnost, neka po ovom putu koračaju zajedno s nama.