Ekipa žogarije

Ekipa Žogarije v sezoni 2019:


Urednik in avtor

Slavko Sakelšek
slavko.sakelsek@mediasport.si
040-414-000


Vodja projekta

Darin Vitanc


Voditelja oddaje

Luka Korenčič


Vodja tekmovanja

Kristjan Kolar



Vodja spretnostih iger

Boris Bukovec


Pomočnik sodnika

Darin Vitanc


Maskota Vranček Franček

Nejc Jurgec, Darjan Lorenčič, Luka Strnad




Snemalna in produkcijska ekipa

GRAND d.o.o. Samo Podobnik, Sandi Černoša, Jože Obreza


Prevoz in postavitev prizorišča

Ernest Smolej s.p.


Avtor himne Žogarija

Sandi Černoša


Glas Vrančka Frančka

Emir Jušič




Celostna podoba

Jelena Sovre


Oblikovanje, fotografija, družabna omrežja

Urban Bevc


Grafična animacija

Adeo d.o.o.