Dodatne aktivnosti

JOŠ VIŠE ZABAVE

U dodatnim aktivnostima ponekad učestvuju i spoljni izvođači ili same škole imaju mogućnost jednog nastupa.
FAIR-PLAY PROTOKOL

Na svakom događaju biramo ˝Naj fer-plej školu˝, koja je najbolje poštovala principe fer-pleja.

PRIPREMA ZDRAVOG OBROKA

Na svaki događaj pozvaćemo lokalnog proizvođača lokalne ekološke hrane.

KREATIVNE RADIONICE

Jedna od škola će na događaju napraviti skulpturu od otpadnih plastičnih boca.

PEVAČKI I PLESNI NASTUPI

Svaka škola ima mogućnost JEDNOG nastupa po sopstvenom izboru.


Protokol fer-plej se sprovodi pre početka događaja ili pre početka finalnog dela. Za vreme trajanja događaja upravo svi poštujemo pravila poštenog ponašanja – fer-pleja. Na kraju biramo i ‘Naj fer-plej školu’, pri čemu se uzima u obzir ponašanje pedagoga, navijačkih grupa i takmičara iste škole.


Na svakom događaju deca, zajedno s domaćinima iz okolnih farmi, predstavljaju lokalnu proizvedenu hranu, pripremaju obrok ili degustaciju proizvoda odn. jela.


Na svakoj sceni će se odvijati kreativne radionice. Deca iz škola koje učestvuju na pojedinačnom događaju donose sa sobom proizvode koje su napravili na časovima tehničkog ili likovnog u školi, a takođe ih izrađuju i na samim događajima. To istovremeno predstavlja i deo nagradnog konkursa.


Svaka škola se može predstaviti s jednim plesnim ili pevačkim odnosno muzičkim nastupom u trajanju do najviše tri minuta, a muzika mora biti izabrana s internet sajta YouTube. Ako je izvođaču potrebna pratnja, sa sobom donosi CD.