Takmičarski deoFUDBAL 3 na 3


Svaki tim ima 3 do 5 članova, od njih tri nastupaju, a dva su rezervna. Deca sebi sude sama, a u slučaju nesporazuma, razrešava ga vođa takmičenja.


IZVEJ VEČ


IGRE VEŠTINE


Svaki tim ima pomoćnog sudiju, koji broji broj pravilnih prolaza kroz prepreke savladane u jednom minutu ili prati koji tim završava igru brže.


IZVEJ VEČ


KVIZ ZNANJA


U timu su 3 takmičara. Kviz znanja se sastoji od tri pitanja i na svako pitanje takmičari biraju A, B ili C odgovor.


IZVEJ VEČ


I VI, PROFESORI


Takmiči se po jedan profesor svake škole koja učestvuje. Na početku igre sudija demonstrira i objašnjava pravila igre.


IZVEJ VEČ

ŠE VEČ ZABAVE

U svakoj od nabrojanih disciplina zauzimaju određeno mesto, koje im donosi pridajući broj poena (poslednje mesto donosi nula poena, a svako sledeće više poena). U Kvizu znanja dobijaju po jedan poen za svaki tačan odgovor.

Svaki tim ima mogućnost da u jednu od disciplina uloži ‘Vrančka Frančka’, koji im poene u toj igri udvostručuje.
Na kraju se svi poeni sabiraju i škola, koja je u svim disciplinama prikupila najveći broj poena, pobednica je događaja Žogarija.