Papir skupljam, prijatelja podržavam
I ove godine sarađujemo s Fondacijom Pismo Srca za stipendiranje mladih, kao i kompanijom

Dinos d. d., i EKOŠKOLOM. U sklopu novog oblika saradnje, sve škole koje učestvuju pozivamo da na događaj svaki učenik sa sobom donese po jedan kilogram otpadnog papira. Radi se o formi simbolične ulaznice za događaj. Pošto podstičemo, promovišemo i nagrađujemo prikupljanje otpadnog papira, ove godine ćemo prikupljanje papira uključiti u sadržinu događaja i emisija Žogarija. Na svakom događaju ćemo obezbediti odvoženje prikupljenog papira. Škola, koja u 2019. godini bude samostalno sprovela akciju prikupljanja otpadnog papira i bude prikupila najmanje jednu tonu, sledeće školske godine sme da predlaže svog kandidata za dobijanje stipendije.

Više o akciji i učešću možete pročitati na pismosrca.si.