Raspored događaja

RASPORED DOGAĐAJA8:30

Zbor učesnika (objašnjenje pravila, raspodela markera…)9:00

– zvanično otvaranje događaja
— prvi deo fudbalskih utakmica (po grupama)
– istovremeno se odvijaju kreativne radionice i priprema zdravog obroka
– U tom periodu ćemo održati i kvalifikacije Vragolije Žogarije (ukoliko bude prijavljeno više od 2 iz svake škole)9.45 – 10.00

1) Igre veštine
2) I vi, profesori
3) Kviz znanja
4) Fudbal 3 na 3
Između svake discipline je pauza koja je namenjena plesnim odn. pevačkim nastupima.
Takođe će se u tom periodu odvijati finale Vragolije Žogarije11.30 – 12.00

Zaključna svečanost s dodelom priznanja i pehara