1234-1280x853.jpg

Zavodu za mladino in šport Trbovlje

3 februarja, 2021

V letošnjem letu se nam je pridružil tudi Zavod za mladino in šport Trbovlje.

Zavod je nastal s pripojitvijo javnega zavoda Mladinski center Trbovlje k javnemu zavodu Zavod za šport Trbovlje.
Namen zavoda je izvajanje in koordinacija različnih dejavnosti na področju mladine in športa.
Na področju mladinskega sektorja zavod zbira in posreduje informacije za mlade, koordinira in izvaja dejavnosti za mlade s poudarkom na stalnih prioritetah v okviru nacionalnega programa za mladino in evropskega sodelovanja na mladinskem področju, nudi servisno dejavnost (tehnična, organizacijska, strokovna in svetovalna pomoč) ter organizira in izvaja aktivnosti širšega pomena in pridobiva sredstva zanje.

Več o njih si lahko preberete tukaj.